Firmy i korporacje

Posted on 15.11.2013
by

Rachunkowość finansowa

Przygotowujemy obowiązkowe dokumenty, które firma kapitałowa musi przekazać kantonalnej administracji podatkowej raz w roku:

 • Bilans
 • Kalkulacja zysków i strat
 • Aneksy wg. art. 663b szwajcarskiego Kodu Obligacji

Rachunkowość analityczna

Część analityczna księgowości jest przeznaczona dla kierujących przesiębiorstwem. Pozwala ona na szybką analizę bilansu (kapitał własny, kapitał zagraniczny i kredytorzy, struktura długu, aktywa stałe i ruchome oraz fundusz bieżący) wspomaganą przez analizę stanu finansowego zysków i strat (strukturalna analiza źródeł przychodów firmy, struktura kosztów, etc…).

 • Analiza stanu finansowego
 • Analiza opłacalności
 • Obsługa zadłużenia
 • Zawiadowanie gotówką
 • Automatyczny system nadzoru

Fakturowanie

Zarządzanie opłatami i obrotem gotówkowym jest ważnym elementem dobrego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Proponujemy analizę procesu fakturowania, doradztwo w dziedzinie polepszania już działającego systemu wystawiania faktur lub przejęcie przez naszą firmę tych funkcji administracyjnych – po cenie stałej lub w zależności od przychodów.

 •     Analiza procesu fakturowania i jego optymizacja
 •     Implementacja nowego systemu fakturowania
 •     Systemy zarządzania dłużnikami i analiza statystyczna dochodowości systemu fakturowania

Doradztwo prawne

Proponujemy doradztwo w zakresie wprowadzania skutecznego systemu wynagrodzeń i możliwość przejęcia tej funkcji administracyjnej przez naszą firmę.

Rachunki podatkowe

Aby umożliwić optymalny rozkład zasobów i zapewnienić firmie stabilność, ważna jest szczegółowa planifikacja i optymizacja opodatkowania. Istotne jest, aby z wyprzedzeniem przygotować potrzebne dokumenty, gdyż w trakcie składania deklaracji podatkowej jest często już zbyt późno, aby dokonać koniecznych zmian. Pomagamy w analizie sytuacji podatkowej i podjęciu kroków mających na celu optymizację sytuacji podatkowej w średnim i długim horyzoncie czasowym.

 • Deklaracje podatkowe, podatki pobierane u źródła
 • Strategia zwrotu podatku pobieranego u źródła
 • Kontrola podatków, reklamacje i odwołania
 • Przygotowania rachunków i bilansu rocznego do podatku pobieranego u źródła
 • Doradztwo w zakresie podatku VAT, reprezentowanie klienta w urzędach podatkowych VAT, audyt zgodności podatku VAT
 • Deklaracja podatkowa tzw. podatku specjalistycznego

Zawiadowanie wynagrodzeniami i ubezpieczeniami społecznymi

Pracownicy stanowią ważną część prawnej odpowiedzialności firmy. Nierespektowanie prawa i przepisów dot. systemu ubezpieczeń społecznych może zakończyć się postępowaniem karnym. Z tego powodu, jest konieczne skrupulatne przestrzeganie procedur ustanowionych przez szwajcarskie ubezpieczenia społeczne (AVS / AI / AOG / AC). Oferujemy doradztwo w zakresie tworzenia skutecznego systemu zarządzania wynagrodzeniami lub obsługi tego zadania przez naszą firmę.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie przedsiębiorstwem to połączenie wyczucia, sprawnego systemu analizy danych i dobrych decyzji organizacyjnych. Oferujemy pełna integrację tych procesów, dzięki czemu dane mogą być zbierane i analizowane w krótkim czasie, pomagając w ten sposób w podjęciu adekwatnych decyzji.

 • Optymizacja podatkowa
 • Optymizacja struktur prawnych przedsiębiorstwa
 • Analiza i planowanie strategii inwestycji
 • Analiza i optymizacja procesów tworzenia kapitału
 • Analiza i implementacja systemu wsparcia w podejmowaniu decyzji
 • Analiza i implementacja systemu kontroli
 • Analiza i implementacja atrakcyjnego systemu wynagrodzeń

Zakładanie przedsiębiorstw

Jedną z charakterystycznych cech przedsiębiorców jest ich entuzjazm! Jest to jeden z rysów charakteru niezbędnych w działalności gospodarczej. Istnieją również niemniej ważne problemy, które należy wziąć pod uwage, kiedy jesteśmy juz przekonani o gotowości do rozpoczęcia działalności własnej firmy lub wdrożenia nowego projektu: biznes plan zawierający wszystkie aspekty projektu, opracowanie budżetu, który pozwala na oszacowanie (rzeczywistych) kosztów i (oczekiwanych) dochodów…

Ten etap analizy projektu jest najważniejszy. Twoja decyzja, aby uruchomić własne przedsiębiorstwo wpłynie w sposób znaczący na jakość twego życia i ważne jest, aby podjąć ją w sposób całkowicie świadomy. Proponujemy na tym etapie pomoc, oferując następujące usługi:

 • Opracowanie kompleksowego biznes planu
 • Pełna analiza projektu
 • Porady w zakresie wyboru struktury prawnej przedsiębiorstwa
 • Przygotowanie statutu
 • Obsługa administracyjna ubezpieczeń społecznych i innych ubezpieczeń
 • Zgodność procedur z LBA (szwajcarskie prawo dot. prania pieniędzy)
 • Reprezentowanie klienta przed urzędami
 • Wykonywanie wizytówek, broszur i stron internetowych
 • Pomoc administracyjna

Usługi administracyjne

Bieżące obowiązki administracyjne mogą bardzo szybko zacząć pochłaniać większość czasu przeznaczonego na prowadzenie firmy / projektu. Ze względów ekonomicznych, często bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zlecić te zadania wyspecjalizowanym placówkom, zamiast zwiększać wydatki na zasoby ludzkie wewnątrz firmy. Oferujemy w tym zakresie następujące usługi:

 • Sporządzanie różnych form korespondencji
 • Załatwianie formalności celem uzyskania zezwolenia na pobyt oraz pracę
 • Załatwianie formalności celem odzyskania drugiego filaru ubezpieczeń społecznych
 • Doradztwo ubezpieczeniowe (ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, O.C., ubezpieczenia emerytalne, etc…)
 • Załatwianie formalności celem uzyskania zezwolenia na budowę
 • Szybkie tłumaczenia:
  • niemiecki
  • angielski
  • rosyjski
  • polski
  • albański
  • arabski
  • turecki
This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family