Klienci indywidualni

Posted on 15.11.2013
by

Podatki

 • Ustalenie odpowiedniego planu rachunkowości
 • Wprowadzanie zapisów księgowych z mocą wsteczną
 • Wprowadzanie i utrzymywanie bieżącej rachunkowości
 • Zamknięcie rozrachunku rocznego i rozliczenie przychodów na koniec roku fiskalnego

Administracja

 • Przygotowywanie różnych form korespondencji
 • Załatwianie formalności związanych z uzyskaniem zezwolenia na pobyt i pracę
 • Informacje, porady i wsparcie dla cudzoziemców zgodnie z prawem obowiązującym w Szwajcarii (prawo jazdy, pozwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt itp.).
 • Porady i formalności dot. edukacji i szkoleń cudzoziemców
 • Załatwianie formalności i wdrażanie procedur wobec właściwych organów kantonalnych i federalnych celem odzyskania drugiego filaru ubezpieczeń społecznych
 • Załatwianie formalności dot. ubezpieczeń (ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia na życie, O.C., ubezpieczenia emerytalne, itp…)
 • Załatwianie formalności dot. pozwoleń na budowę

Tłumaczenia

 • Niemiecki
 • Angielski
 • Rosyjski
 • Polski
 • Hiszpański
 • Albański
 • Arabski
 • Turecki
This site is using SEO Baclinks plugin created by Cocktail Family