Firmy

Sukces należy do przedsiębiorców.

Dzięki wiedzy naszych pracowników oferujemy Państwu wielodyscyplinarność, która jest gwarantem skuteczności dzięki holistycznemu podejściu do wszystkich proponowanych usług.

Świat, który nas otacza, jest skomplikowany, informacje i technologia są kluczowe dla wsparcia naszych decyzji. Możemy się spodziewać znacznego wzrostu regulacji ogólnych oraz szczególnie przepisów podatkowych. Są to istotne czynniki, które dodają się do innych wyzwań, z którymi przedsiębiorca musi zmierzyć się podczas realizacji swoich projektów.

Biorąc pod uwagę obserwowane trendy, jesteśmy przekonani, że sukces należy do przedsiębiorców, którzy potrafią zintegrować technologię w swoim procesie tworzenia wartości, wykorzystują informacje w sposób efektywny i organizują się w taki sposób, aby być zgodnym z obowiązującymi przepisami w ich jurysdykcji, jednocześnie optymalizując obciążenia podatkowe.

Usługi, które oferujemy, pozwalają Ci na strukturyzację przyszłych projektów oraz zapewnienie im niezbędnej elastyczności podczas wzrostu lub istotnych zmian.

Przydatne Linki

Administracja Podatkowa Federalna
Administracja Podatkowa Genewy
Rejestr Handlowy Federalny
Rejestr Handlowy Genewy